Bänkskivor, stenskivor, bordskivor i granit, marmor, kalksten, skiffer....

Vi levererar bänkskivor till privatpersoner och byggföretag i natursten.

Bänkskiva bänkskivor granit marmor kalksten skiffer

Bänkskivor och stenskivor i äkta natursten är mycket vackert, tidslöst och tåligt.

Granit är oftast det tåligaste alternativet till en bänkskiva eller stenskiva.
Granit tål höga temperaturer, tål sura medel/syror och är väldigt slittåligt.
Även en polerad granit bänkskiva håller sin finish mycket bra.

Marmor bänkskivor är även mycket uppskattat då stenen har en annan karaktär och oftare har lite "mjukare" utseende.
Dock så är inte bänkskivor i marmor lika tåliga. Marmor är oftast lite mjukare/porösare och tål inte sura medel.
Sköter man och behandlar sina skivor väl så blir dom bara vackrare med tiden. 

Bänkskivor i kalksten är också populärt. Kalkstensskivor har oftast mjukare brunare/beiga/grå toner med inte riktigt lika tydlig marmorering som marmor.
Det finns givetvis undantag men som en generalisering.

Format
Bänkskivor går att få i vilka mått ni önskar.
Max längd på skivorna beror lite på vilket material och utförande tex hål för vask, häll mm
I granit kan oftast skivorna vara något längre än bänkskivor i marmor och kalksten.
Max längd på granit skivor ligger oftast runt 280-300cm och bänkskivor i marmor och kalksten ca 250cm
Är bänkkskivan längre så får man helt enkelt lägga en skarv i skivan på mest passande ställe.

Standard tjocklek för bänkskivor är 30mm men det går även att få 20mm 40mm.

Kanter på skivan är normalt fasad med ca 3mm. De går att få nästan vilket kantutförande man önskar men annars utöver fasad är rundad eller helrundad vanligast.
Hörnen på en bänkskiva går att få rundad med önskad radie. 

Vi hjälper er av att rita er bänkskiva utan kostnad.
Det bästa är att ni skickar in er egen ritning, hanskiss eller vad som kan hjälpa oss sätta ihop en ritning till er bänkskiva.
Är det tveksamheter så frågar vi alltid och är vi minsta osäkra på att det blir bra så startar vi inte produktionen förrän allt är 100% säkert.

Prover/Besök
Vill ni komma förbi vårt visningsrum i Lund är ni varmt välkomna.

Vid önskemål skickar vi även stenprover direkt hem till er så att ni i lugn och ro kan fatta ett beslut innan ni gör en beställning.
Klicka i produkt menyn på Beställ Prover alt. skicka ett mail.

Använd priskalkylatorn i menyn för att få pris direkt !
(Gäller endast privatpersoner. Byggfirmor mm maila eller faxa tack !)

Om ni mailar behöver vi följande information:
- mått(djup, längd, tjocklek).
- antal
- vilket material (granit,marmor,skiffer,kalksten)
- polerad eller slipad yta

- Hål häll & vask. ovanpå, planmonterad eller underlimmad.
- vilka kanter som bearbetas. typ av kant.


så återkommer vi med offert.

Toleranser för bänkskivor (stenskivor) och fönsterbänkar: Tjocklek ±2mm . Ytmått längd,bredd: ±1.5mm avvikelse från nominellt mått

Vi på Noble team ser fram emot att höra av er !

Mer detaljerad info nedan:

Val av format
Standardtjocklekar för stora bänkskivor är 20, 30 och 40 mm.För köksbänkar och bardiskar rekommenderas minst 30 mm. 
För bordsskivor, soffbord, matbord och skivor i badrum kan även 20 mm tjocklek vara lämplig.
Det bästa intrycket och den bästa funktionen får man självklart med en hel bänkskiva. Ibland är detta inte möjligt. 
Stenmaterialet går kanske inte att få fram i tillräckligt stora dimensioner eller skivan kan bli för stor att transportera och montera. 
Andra gånger avgör utformning eller pris om skivan måste delas.
De flesta granitsorter kan sågas i skivor upp till 3 m längd och 30 mm tjocklek. 
Att tillverka en 3 m lång bänkskiva i granit är därför möjligt. 
Krävs stora urtag, t.ex. för ho eller häll, kan kraven på hållfasthet eventuellt begränsa storleken. 
Skivor med 20 mm tjocklek kan också vara svåra att hantera i längder på 3 m på grund av knäckrisken.

Innan en köksbänkskiva tillverkas eller man beställer ho eller häll bör man bestämma var delningen placeras, 
eftersom hons/hällens form kan behöva anpassas efter de praktiska förutsättningarna.
Kontrollera därför att både ho och häll passar till stenskiva och skåpstommar före beställning.

Delning vid urtag rekommenderas endast för häll.

Tillverkningstoleranser för bänkskivor och fönsterbänkar
Tjocklek  ± 2,0 mm
Synlig kantyta (kalibrerad)  ± 2,0 mm
Ytmått – längd, bredd ± 1,5 mm ± 1,5 mm

Kanter
En stenskivas kantprofil kan utformas på olika sätt efter beställarens önskemål. 
Typ av kantprofil måste noga anges i beställningen. Här följer några exempel.
Rak kantprofil: Max 2–3 mm avfasning.
Helrundad kantprofil, s.k. helpost: Radien är halva skivtjockleken. Främst på badrumsbänkar.
Halvrundad kantprofil, s.k. halvpost: Oftast med 10 mm radie på profilen. Radien anges.

Fogkanten (kanten mellan två skivdelar) ska vara sågad. Den ska utföras med en mycket liten fas,
0.5 mm, så kallad dövad kant, eller större på det sätt beställaren och leverantören kommer överens om. 
Kanten får inte vara skarp eftersom den rörelse som alltid sker mellan skivdelarna kan spjälka ut flisor ur stenen.

Kanter mot anslutande material: Ej synliga kantsidor utförs sågade eller frästa. För att förhindra att vätska
eller smuts tränger in mjukfogas med mögelbeständig fogmassa som är anpassad till den valda sorten natursten.

Placering av ho och häll
De vanligaste typerna av montering för vaskhon är över-, under- och planmontering.
Övermonterad ho och häll: Vaskhon monteras ovanifrån och vaskens ytterkanter ligger ovanpå bänkskivan. 
Det är det billigaste alternativet, eftersom urtaget inte har bearbetade kanter.
För spishäll kan stenskivan delas vid urtaget.

Undermonterad ho: Vaskhon monteras underifrån. 
Den limmas eller fästs med klämmor som skruvas fast i bänkskivan med hjälp av expanderfästen.
Kantsidorna på urtaget i stenskivan blir synliga.
De ges därför samma bearbetning som skivans ovansida, polerad eller slipad, om ej annat anges.
Kantprofilen kan vara rak, fasad eller rundad. Det kan vara lämpligt att ge stenskivan ett visst överhäng,
som anges vid beställning. Stenskivan kan fräsas ned så att man får ett slutttande avrinningsplan.
Undermontering är lämpligt endast vid mindre hoar. Det måste finnas tillräckligt mycket stengods
att montera hon i. Vid undermontering är det olämpligt att dela bänkskivan vid urtaget. Om den
måste delas bör detta av estetiska skäl ske på annat ställe.

Planmonterad ho och häll (s.k. flash): Utanför hålet i stenskivan fräses en fördjupning som passar vaskhons
eller hällens ytterkant. Hon respektive hällen monteras ovanifrån så att dess ovankant kommer i nivå med stenskivans yta. 
Skivan bör inte delas vid ho eller häll. Hon har ibland otillräcklig tolerans för att ge en exakt ovanyta.

Underfräst ho (uppfräst): Runt urtaget i bänkskivan fräses underifrån ett större hål till ungefär halva
skivtjockleken. Vaskhon monteras underifrån så att vaskhons ovankant hamnar 10–15 mm från stenskivans
ovanyta. Hon limmas från undersidan eller fästs med klämmor som skruvas i stenskivan med
hjälp av expanderfästen. Kanterna på urtaget blir synliga och ges samma bearbetning som stenskivan
i övrigt, om ej annat anges. Kantprofilen kan vara rak, lätt fasad eller lätt rundad. Stenskivan bör inte
delas i anslutning till hon eller hällen.

Hantering: Bänkskivoran/skivorna står säkrast i emballaget fram till monteringen. De ska aldrig läggas plant på
golv eller mark utan ställas på sin långsida mot vägg e.dyl., på ett underlag som inte skadar stenkanten.
Lyft aldrig i urtaget.

Inga poster funna

Bänkskivor Stenskivor Bordsskivor