Skifferv. 54 046-393900 info@nobleteam.se Må-Fre 10-14

Golv i granit / Granitgolv

Granit lämpar sig mycket bra som golv. 

Golv i granit är motståndskraftiga mot både kemisk och mekanisk påverkan och tål sura medel med pH-värde lägre än 7.
Granit är uppbyggda av hårda silikatmineral och även en polerad yta klarar slitaget i offentlig miljö.

Bilderna nedan visar oftast en polerad yta som första alternativ.
Vi har många granitgolv både med polerad/högblank, slipad/matt och flammad/grövre struktur.

(Granit (från latinets granum korn) är en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan. 
Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess.
Granit (silikatsten) är samlingsnamnet för flera stentyper med liknande egenskaper. Hit hör granit, gnejs, diabas, syenit, kvartsit m.fl. )

Priser gäller per m2 inkl moms. Vid pallbrytning tillkommer 600Kr i hantering och emballage !

 

Resultat 1 - 26 av 26

Granit golv

Pris 650 kr
ex.moms 520 kr
Pris 690 kr
ex.moms 552 kr
Pris 688 kr
ex.moms 550 kr
Pris 1.290 kr
ex.moms 1.032 kr
Pris 1.350 kr
ex.moms 1.080 kr
Pris 1.190 kr
ex.moms 952 kr
Pris 340 kr
ex.moms 272 kr
Pris 640 kr
ex.moms 512 kr
Pris 690 kr
ex.moms 552 kr
Pris 650 kr
ex.moms 520 kr
Pris 695 kr
ex.moms 556 kr
Pris 290 kr
ex.moms 232 kr
Pris 395 kr
ex.moms 316 kr
Pris 690 kr
ex.moms 552 kr
Pris 495 kr
ex.moms 396 kr
Pris 395 kr
ex.moms 316 kr
Pris 450 kr
ex.moms 360 kr
Pris 495 kr
ex.moms 396 kr
Pris 960 kr
ex.moms 768 kr
Pris 690 kr
ex.moms 552 kr